A A A

ثبت نام در سمینارها و نشست ها به صورت روزانه و در قالب فردی و گروهی امکان پذیر است

امکان ثبت نام برای سه روز و استفاده از کلیه برنامه ها شامل مراسم افتتاحیه، سمینارها، کارگاه های تخصصی، نشست ها، موسیقی سنتی زنده و دیگر برنامه های کنفرانس فراهم می باشد.

برای حضور دانشگاهیان، اعم از دانشجویان و اساتید محترم، تسهیلات ویؤه ای اندیشیده شده است.

همچنین برای دریافت گواهی حضور در هر سمینار، ثبت نام در کنفرانس برای روز یاد شده الزامی است.

 

دریافت فرم ثبت نام فردی

دریافت فرم ثبت نام گروهی

دریافت فرم ثبت نام فردی دانشگاهی

دریافت فرم ثبت نام گروهی دانشگاهی

برگزار کنندگان کنفرانس