چاپ
     

خلاقیت در طراحی

 

 

در طول تاریخ دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی هنری به واسطه روش‌های آموزشی و سیستم‌های ارزشی‌شان طراحی را در جایگاهی پایین‌تر از رشته‌های هنری قرار داده‌اند. اغلب طراحی وسیله‌ای تلقی شده که مهارت هنرمند را نشان داده و هنرمند از آن برای خلق اثر هنری در صورتی دیگر استفاده می‌نموده، نوعی تمرین کردن برای رسیدن به ترکیب‌بندی (کمپوزیسیون) که در اثر هنری یا «کار واقعی» به کار گرفته می‌شد.
فهم و درک ما نیز از طراحی بر اساس تکنیک‌ها، فرآیندها، متریال‌ها و چارچوب‌هایی است که به مسایل رشته‌های دیگر اشاره داشته و این باز هم بر ثانوی بودن طراحی تاکید می‌کند.
هر چند در گذشته موضوع طراحی صرفاً در حوزه مسایل تکنیکی مطرح بوده اما امروزه بحث در باره طراحی در عرصه مسایل مفهومی و استراتژیک معنا دارد.

 
 • برنامه‌ریزی درسی بر اساس الگوهای طراحی
  شیوه‌ها، روش‌ها و تجارب مبتنی بر طراحی
  چالش‌ها و راهکارهای پیش رو در آموزش طراحی
  مهارت‌های طراحی در پژوهش و آموزش
  ارتقا و تقویت توانایی‌های ارزیابی و سنجش (نقد طراحی) دانشجویان
  خلاقیت و بیان – نرم افزارها یا طراحی دست آزاد
  تشخیص اصالت و تقلب در دنیای سایبری
  آتلیه‌ها و ژوژمان‌های طراحی
  آموزش از راه دور در رشته‌های طراحی- انتقال و بیان احساس
  آموزش طراحی و انفجار اطلاعات
  طراحی و رسانه‌های چند رشته‌ای
  مطالعات میان رشته‌ای در طراحی