A A A
 
مدیریت طراحی
مدیریت طراحی

 
 

 جایگاه مديريت طراحی در موفقیت و ثبات تولید در فرآیند تولید / راهبردهای طراحی / رهبری طراحی / مدیریت طراحی محصول / مدیریت طراحی برند / مدیریت طراحی خدمات / مدیریت طراحی شهری / مدیریت طراحی مهندسی

 

در سال‌های اخیر نگرشی ایجاد شده است که تلفیق تفکر طراحی (تفکر دیزاین) با مدیریت استراتژیک (راهبردی) را به عنوان رویکردی میان رشته‌ای و انسان محور به دانش مدیریت در نظر می‌گیرد و در آن از روش‌های مدیریت پروژه، طراحی استراتژی و زنجیره تأمین برای اداره فرایند خلاقیت و ایجاد ساختار و سازمان برای حوزه طراحی بهره گرفته می‌شود. مقوله مدیریت طراحی با حوزه‌های مدیریت بازاریابی، مدیریت اجرایی و مدیریت استراتژیک (راهبردی) همپوشانی دارد.

مدیریت طراحی به طور عمده بر مدیریت طراحی محصول تمرکز دارد که به شدت با طراحی محصول، بازاریابی محصول، تحقیق و توسعه و توسعه محصولات جدید در تعامل است. چشم‌انداز مدیریت طراحی بیشتر بر اصول زیبایی شناسی، نشانه شناسی و ارگونومی محصول و... متمرکز است.

 
 • نقش و جایگاه مديريت طراحی در شركت‌ها و فرآیند تولید

 •     راهبردهای طراحی

 •     شیوه‌ها، روش‌ها و تجارب مبتنی بر مديريت طراحی

 •     قراردادهای طراحی/ نوآوری/ خلاقیت (Design Brief/ innovation/ creative)

 •     عوامل مؤثر بر مديريت طراحي / نوآوری / خلاقیت / بازاریابی

 •     ارزيابي بازار و محصولات مشابه

 •     خلق تمایز و ایجاد کیفیت و دوام محصول افزوده

 •     بهینه سازی امکانات سازمانی

 •     حیطه و طبقه کسب و کار

 •     ضرورت‌ها و راهکارهای پیش رو در مديريت طراحی

 •     ارتباط بین بخشي «تحقيق، طراحي و توليد» در سازمان‌های تولیدی

 •     هدف گذاری محصول

 

 

برگزار کنندگان کنفرانس