A A A
     

تعاریف، مفاهیم، مولفه‌ها و ابعاد طراحی محیطی / تکنیک‌های نوین ایده‌پردازی، طراحی و ارایه طرح / ذهنیت، عینیت و روند طراحی/ فرآیند ساخت و تولید / ... .

 

 

حوزه طراحی محیطی بسیاری از رشته‌های طراحی را در بر می‌گیرد که شامل طراحی گرافیک، معماری، معماری داخلی، طراحی منظر، طراحی شهری و طراحی صنعتی می‌شود. همۀ این رشته‌ها به جنبه‌های بصری، خوانایی، هویت ارتباطی و شکل‌دادن به ایدۀ مکان توجه دارند و تجربه‌هایی را می‌آفرینند که مردم را به محیط پیوند می‌دهند.
حوزۀ طراحی محیطی با انواع فناوری‌های جدید در ارتباط و از آن‌ها بهره‌مند است. از ماکرو-تلویزیون‌های مسطح گرفته تا نورپردازی‌هایی شهری و نیز جدیدترین دستگاه‌های چاپ و برش به صورت رنگی و لیزری، همه در خدمت این هنر قرار می‌گیرند. موضوع‌هایی مثل نورپردازی، شناخت مواد و مصالح جدید و نیز آشنا بودن به آخرین دستاوردها همه در ارائه مطلوب یک طراحی محیطی موثر هستند.

 
 • تعاریف، مفاهیم، مولفه‌ها و ابعاد طراحی محیطی
 • نظریه‌ها، رویکردها و دیدگاه‌ها در طراحی محیطی
 • ویژگی‌ها و کارکردهای طراحی محیطی در جامعه
 • طراحی دیجیتال و طراحی محیطی
 • تکنیک‌های نوین ایده‌پردازی، طراحی و ارایه طرح
 • ذهنیت، عینیت و روند طراحی
 • فرآیند ساخت و ارائه
 • گرافیک محیطی و تاثیر آن بر زندگی امروز
 • طراحی محیطی و پایداری
 • طراحی محیطی و تاثیر آن در جامعه
 • مولفه های طراحی محیطی از دیدگاه پایداری

 

برگزار کنندگان کنفرانس