A A A
فلسفه طراحی

 

 

 


بازاندیشی در مفهوم و تعریف طراحی / طراحی و روش‌شناسی / طراحی و تئوری / رویکردها و گرایش‌های جدید طراحی / نقش و جایگاه طراحی در موفقیت و ثبات تولید

 
 • رویکردها و گرایش‌های جدید طراحی

 • طراحی‌سازمانی

 • طراحی خدماتی (Service design)

 • مدیریت طراحی (Design managment)

 • طراحی راهبردی (Strategic design)

 • ارتباط معماری با طراحی

 • معماران به‌ مثابه طراحان

 

 • نقش و جایگاه طراحی در موفقیت و ثبات تولید

 • فرآیند طراحی مفهومی (Concept Design)

 • استراتژی های توسعه و فرآیند طراحی

 • فرایند طراحی محصول تا تولید

 • فرآیند تبدیل ایده به محصول

 

 

 •  بازاندیشی در مفهوم و تعریف طراحی

 • طراحی ایرانی و جهانی‌شدن

 • آینده پژوهی طراحی

 • مؤلفه ها، ماهیت و کارکرد طراحی

 • رویکرد های انتقادی به طراحی

 

 • طراحی و روش‌شناسی

 • شناخت‌شناسی (Epistemology)

 • نشانه‌شناسی (Semiotic)

 • پدیدار‌شناسی (Phenomenology)

 • هرمنیوتیک (Hermeneutic)

 • روش‌شناسی طراحی

 

 • طراحی و تئوری

 • کارکرد اطلاعاتی طراحی

 • کارکرد ارتباطی طراحی

 • کارکردهای زیبایی‌شناسی

 • کارکرد نمادگرا

 • زبان‌ طراحی

 

طراحی لباس و پارچه در گردشگری
     

کاربرد الگوهای ایرانی-اسلامی در طراحی لباس ، پارچه و پوشش در فضاهای گردشگری

  صنایع گردشگری و لباس، پارچه و پوشاک از جمله صنایع رو به رشد و قابل توسعه در کشور می‌باشند که از امکانات و توانمندی‌های گسترده و همچنین قابلیت اشتغال‌زایی بالایی برخوردار هستند. بدیهی است در یک توسعه پایدار این حوزه‌ها می‌توانند مکمل یکدیگر بوده و از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند گردند. تزئینات و پوشش‌های بکار رفته در مراکز گردشگری همانند هتل‌ها می‌تواند بازتابی از جلوه‌ها و ارزش‌های فرهنگی- اجتماعی جامعه باشد. علیرغم اهتمام معماران و طراحان داخلی به خلق و باز آفرینی فضاهای ایرانی- اسلامی در اینگونه از فضاها، جای خالی پارجه‌ها و پوشش‌هایی با الگوهای ایرانی- اسلامی به خوبی احساس می‌شود.  
 •  مفاهیم، نظریات و تئوری های مرتبط با فضاهای گردشگری، میراث فرهنگی و هویت ملی- اسلامی
 •     نقش هویت بصری، نماد‌ها و نشانه‌های ملی در طراحی فضاهای گردشگری
 •     الگوهای معماری، شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر فضاهای گردشگری
 •     نقش پارچه، پوشش و فرش در هویت بخشی به فضاهای گردشگری ایرانی
 •     نقش صنایع دستی و تزئینات در هویت بخشی به فضاهای گردشگری ایرانی
 •     مصادیق موفق طراحی در محصولات و صنایع دستی ایران و جهان
 •     جایگاه صنایع دستی بومی در پایداری گردشگری
 •     تاثیر صنعت گردشگری در برندسازی و نفوذ فرهنگ ایرانی در جوامع جهانی
 •     گردشگری و فضاهای گردشگری خلاق
 •     ارتباطات فرهنگی و گردشگری
 •     معرفی تجربیات و نمونه‌های شاخص
 •     استفاده از مواد و مصالح سازگار با محیط زیست، فرهنگ و ساخته‌های بومی
طراحی و هویت
     

کاربرد الگوهای ایرانی-اسلامی در طراحی / طراحی پارچه و پوشش / هویت ملی در لباس ملی

 

 

طراحی پارچه و پوشش متاثر از نگرش‌های اجتماعی، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف بوده و به سبب همین تفاوت‌ها دارای تنوع بالایی است.
به منظور معرفی دستاورد‌ها و آثار با ارزش طراحان و تولید کنندگان پارچه کشورمان و نیز معرفی برنامه‌های توسعه گردشگری در کشور و ایجاد بازاری مناسب برای تولیدات داخلی در بازار رو به رشد گردشگری و همچنین ایجاد امکان ارتباط مستقیم میان فعالان حوزه پارچه و پوشش با فعالان صنعت گردشگری کنفرانس کاربرد الگوهای ایرانی-اسلامی در طراحی پارچه و پوشش در فضاهای گردشگری با حضور دست اندرکاران و مسئولین این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.

 

 

 • نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در طراحی و هویت

 • ویژگی‌ها و کارکردهای طراحی و هویت در جامعه

 • طراحی، ارزش‌ها و هویت

 • هویت ملی و طراحی لباس ملی

 • نگرش‌های نوین به طراحی لباس و پارچه و تقابل یا تعامل آن با هویت

 • نقش عوامل فرهنگی بر شکل‌گیری الگوهای طراحی

 • ذهنیت، عینیت و روند طراحی

 • چگونگی و نقش آموزش در ایجاد خلاقیت طراحی

 • جایگاه بینش در پروسه آموزش طراحی

 • تکنیک‌های نوین ایده‌پردازی، طراحی و ارایه طرح

 • هندسه‌های نوین و مبانی خلق فرم

 • نقش روند طراحی در هویت بخشی به جامعه

 • ارتباطات، شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های نوین

 

نقد طراحی
     

مفاهیم، نظریات و تئوری‌های مرتبط با نقد / جایگاه نقد طراحی در آموزش طراحی / آسیب‌شناسی مباحث نقد در ارتباط با طراحی / ارزش‌ها و مفاهیم طراحی/ تحلیل وضعیت موجود نقد در ایران / چگونگی آموزش نقد، جهت ارتقای طراحی / ....
 

 

نقد همانند طراحی یکی از شاخه‌های جنبی هنر محسوب می‌گردد: تلاشی از سوی «دیگران»، برای شناساندن اثر هنری و یا معرفی نقاط قوت و ضعف اثر هنری به مخاطبان. از این روی ابزار نقد هنری نیز بیشتر معیارهای زیبایی شناسی و تحلیل هنری است هرچند با این دو متفاوت است.
اما بی شک در نقد طراحی، ارزیابی و داوری آثار طراحی افزون بر ویژگی‌های استتیکی، جنبه‌های روانی، ادراک و احساس انسان، به هنگام مواجهه و یا استفاده از آثار طراحی مطرح است.
بهر جهت یکی از اهداف نقد دستیابی به مبنای عقلانی برای درک بهتر آثار هنری و یا طراحی  است. بدیهی است شیوه و اصول نقد آثار طراحی و نقد آثار هنری تفاوت‌های بسیاری با هم دارند.

 

 

 • مفاهیم، نظریات و تئوری‌های مرتبط با نقد

 • طراحی و نقد

 • نقد هنری و نقد طراحی

 • رویکردها و کارکردهای نقد طراحی

 • ارزش‌ها و مفاهیم طراحی

 • نقد نظریه‌های طراحی

 • جایگاه نقد در طراحی

 • طراحی دیجیتال و نقد

 • جایگاه نقد طراحی در آموزش طراحی

 • تحلیل وضعیت موجود نقد در ایران

 • آسیب‌شناسی مباحث نقد

 • چگونگی آموزش نقد، جهت ارتقای طراحی

 • اصول و چارچوب نقد

 

برگزار کنندگان کنفرانس