چاپ
 
 
 

ارگونومی در محصولات / ارگونومی در محیط / ارگونومی در طراحی / ارگونومی و سبک شناسی / تاثیر عملکرد در ارگونومی محصولات / استاندارد و ارگونومی

 

 

موضوع اصلی علم ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی(Human Factors Engineering) به بررسی روابط انسان با محیط کارش با هدف بهینه سازی شرایط زندگی و کاری او بر می‌گردد. یعنی ویژگی‌ها و توانایی‌های ارگانیزم انسانی به منظور تطبیق کار با انسان و بر عکس مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد.
این بخش از کنفرانس به تعاریف ارگونومی و اهمیت و جایگاه علم ارگونومی در طراحی و منافع حاصل از آن در جهت راحتی بیشتر استفاده کنندگان و ارتقای بهره وری می‌پردازد.
کاربرد ارگونومي در طراحي فرايندها و سيستم‌ها تأثير قابل توجهي بر افزايش توليد، کاهش هزينه‌هاي درماني، افزايش رضايت شغلي، افزايش بهره‌وري و افزون شدن درآمد مالي و صنايع اقتصادي را سبب مي‌شود.

 
 • ارگونومی و طراحی محصول ارگونومی و طراحی محصول
 • ارگونومی و پایداری
 • ارگونومی محیطی
 • طراحی تعاملی و ارگونومی
 • مهندسی فاکتورهای انسانی و سیستم‌های کامپیوتری
 • رگونومی و دلپذیری در محصول و محیط
 • ارگونومی و طراحی داخلی
 • زیبایی از منظر ارگونومی
 • اقتصاد و ارگونومی
 • ارگونومی شناختی
 • ارگونومی و سیستم‌­های فنی
 • ارگونومی اجتماعی و ماکرو ارگونومی
 • ارگونومی و رضایت مشتری
 • ارگونومی و صنایع دستی
 • راهکارهای مؤثر آموزش ارگونومی در طراحی صنعتی