A A A
     

فرم، سازه، کارکرد و مدل سازی، شبیه‌سازی و نمونه‌سازی آن‌ها/ مجازی سازی کارکرد ساختمان / مدیریت اطلاعات معماری و ساختمان / مواد کمپوزیت، مصالح هوشمند / ابزارها و فناوری‌های دیجیتال در طراحی و اجرا / هماهنگی و سازگاری نرم‌افزارها در فرآیند طراحی و ساخت- طراحی، محاسبه، برآورد ... / مدیریت پروژه و نرم‌افزارهای مدیریتی

 

 

طراحی پارامتریک (مقداری) به عنوان یکی از مباحث روز طراحی در دنیا مطرح است، گستره وسیع شیوه تفکر و تعدد نرم­ افزارهای مختلف در زمینه طراحی پارامتریک فضای وسیعی را از پژوهش تا طراحی و ساخت شامل می‌شود.
طراحی پارامتریک به معنای تفکیک پارامترهای جهت تبیین و تغییر آنها در هر لحظه از فرآیند طراحی، ساخت و یا تحلیل معماری می‌باشد. طراحی پارامتریک، فرآیندهای خطی طراحی، ساخت و تحلیل اثر را تغییر داده و امکان بهینه‌سازی طرح با تغییر پارامترها را فراهم کرده است. در این شیوه طراحی در کنار ایده ذهنی طراح، برای رسیدن به یک طراحی الگوریتمی منطقی بکارگیری نرم افزارهای کامپیوتری ضروری است.
امروزه طراحی پارمتریک بخشی از جریان‌های جاری در حوزه‌های طراحی شهری، معماری داخلی، طراحی منظر، طراحی صنعتی، مُد و لباس و... شده است.

 
  • تئوری و تاریخ طراحی پارامتریک
   مفاهیم و راهبردهای طراحی پارامتریک و طراحی محاسبه‌ای
   شیوه‌های بیان طرح و نرم افزارهای طراحی
   معرفی نرم‌افزارها و توانایی‌های آن‌ها در کمک به طراحی پارامتریک
   ریاضی و فرم در طراحی پارامتریک
   طبیعت و الگوگیری پارامتریک در طراحی
   طراحی الگوریتمیک
   طراحی مدول‌های پارامتریک
   تکنیک مدول‌بندی در ساخت دیجیتال
   تحلیل‌های بهینه سازی

 

برگزار کنندگان کنفرانس