چاپ

سخنرانی دکتر حمید کارگر، رییس مرکز ملی فرش ایران، در کنفرانس جامع طراحی.