چاپ

برگزاری کارگاه های معرفی محصول( مبتنی بر طراحی) : کنفرانس جامع طراحی

 

در طول سه روز برگزاری کنفرانس برای شرکت کنندگان در نمایشگاه جانبی کنفرانس فرصتی فراهم شده است تا مطابق عرف کنفرانس‌های بین‌المللی و در مکانی مجزا، با حضور بازدیدکنندگان علاقه‌مند و رسانه‌های گروهی، به معرفی محصولات و خدمات اختصاصی خود مبادرت ورزند. شرکت‌های فعال در حوزه طراحی محصولات و شرکت‌های تولید کننده محصولات و ارایه دهنده خدمات در حوزه طراحی که در نمایشگاه فناوری‌های طراحی حضور دارند در اولویت برگزاری معرفی محصولات قراردارند.