چاپ

مراکز آموزشی غیر دانشگاهی می‌توانند نسبت به برگزاری سمینارهای معرفی دوره‌های آموزشی خود برای شرکت کنندگان در کنفرانس اقدام نمایند. مجلات و نشریات تخصصی در حوزه طراحی و هنر، معماری، شهرسازی، طراحی داخلی، طراحی صنعتی و سایر نشریات حوزه هنری گرافیک، تجسمی، و... نیز که در نمایشگاهِ «نشریات، سایت‌ها و نرم‌افزارهای طراحی» کنفرانس حضور دارند فرصت خواهند داشت که نسبت به برگزاری معرفی فعالیت‌ها و خدمات خود اقدام نمایند.